GŠ­astefna

Okkar stefna er að framleiðsla og þjónusta uppfylli ávallt væntingar viðskiptavina og að fyrirtækið skili ávallt umsömdum gæðum á þeim tíma sem um er samið og viðhaldi góðum tengslum.

Stjórnskipulag fyrirtækisins miðast við að samskipti og tengsl við viðskiptavini séu skilvirk og jákvæð. 

Sölufélag garðyrkjumanna leitast við að vera leiðandi í gæðamálum, fyrirtækið hefur mótað sér stefnu í gæða/umhverfismálum og samfélagslegri ábyrgð. 

Það er stefna fyrirtækisins að starfsemin uppfylli ávallt þær opinberu kröfur sem gilda um rekstur fyrirtækisins hverju sinni. 

Reglulega er mælt þjónustustig fyrirtækisins á meðal viðskiptavina og á meðal starfsmanna fyrirtækisins.

Fyrirtækinu er umhugað um sitt starfsfólk og eru auðlindir fólgnar í þekkingu og hæfni þess.

Gildi fyrirtækisins eru ferskleiki, gæði og hollusta.

Loka